!< (o) T L I N S K I .eu
 
Home > Artykuły, porady > Po co to całe IT ?
 
 


 

Po co to całe IT ?

Jak podaje wikipedia:

Technologia informacyjna, IT (akronim od ang. Information Technology) - jedna z dziedzin informatyki (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), łącząca telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.
Wartość rynku IT w Polsce w roku 2007 przekroczyła 23,1 miliardy złotych. Oznacza to wzrost o 27,8% w porównaniu do roku 2006. W roku 2006 rynek rozwijał się w tempie 8,9%. Wzrost w roku 2007 był zatem trzykrotnie wyższy niż w roku poprzednim.
Przez informację rozumiemy komunikaty lub kombinacje komunikatów, które umożliwiają jej rzeczywistym lub potencjalnym użytkownikom zaspokajanie ich potrzeb informacyjnych, a więc zmniejszają stopień niewiedzy o badanym zjawisku (nieokreśloności), pozwalając tym samym na polepszenie znajomości otoczenia i sprawniejsze przeprowadzanie celowego działania (W. Flakiewicz, Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania).

Ale po co mi to?

  • żeby lepiej wykorzystać potencjał swojej firmy
  • żeby pozyskać nowych klientów
  • żeby łatwiej korzystać z usług dla biznesu
  • by zoptymalizować koszty prowadzenia firmy
  • aby zrobić 'więcej, szyciej i taniej'

  Dzięki inwestowaniu w systemy komputerowe przedsiębiorca może podnieść jakość swoich usług, łatwiej kontrolować koszty, podnosić efektywność pracy czy też pozyskiwać nowych klientów. IT to nie tylko komputery i oprogramowanie. To także personel potrafiący właściwie z tych narzędzi skorzystać. Dlatego proponuję także odpowiednie szkolenia i pomoc bieżącą.


 
 
!< (o) T L I N S K I .eu